Na czym polega komunikacja w związku? Zadbaj o relacje

Na czym polega komunikacja w związku? Zadbaj o relacje

Właściwa komunikacja w każdym związku: partnerskim, małżeńskim, przyjacielskim to podstawa udanych relacji. Polega nie tylko na wyrażaniu poprzez słowa oraz gesty swojej opinii, ale także opiera się na sukcesywnym słuchaniu drugiej osoby, dzięki odpowiednio wyrażanym zachowaniom, emocjom można okazać empatię dla drugiej strony, a także zrozumienie stanowiska partnera, co przyczynia się do właściwych relacji oraz poprawnej komunikacji.

Czym jest właściwa komunikacja w związku?

Odpowiednia komunikacja każdym związku niesie za sobą szereg pozytywnych elementów. Bardzo istotne jest zainteresowanie drugą osobą oraz zaangażowanie w relacje. Komunikacja opiera się o wspólne interakcje, dlatego każda ze stron musi starać się zrozumieć stanowisko swojego partnera, nawet w sytuacji jeżeli posiada inne zdanie od naszego. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do rozmów, zachowań należy zadawać pytania, ponieważ to one odgrywają ogromną rolę w każdej komunikacji. Trzeba pamiętać, że udzielanie odpowiedzi jest równie ważne, ponieważ dzięki temu buduje się odpowiednie relacje. Warto mieć na uwadze, że niebagatelną rolę odgrywa również empatia, dzięki której można wczuć się w sytuację drugiej osoby, poznać jej uczucia, a także sposób myślenia.

Systematyczna praca nad komunikacją w związku

Komunikacja w związku opiera się o poprawne relacje, jest budowana przez lata. Za jej właściwe funkcjonowanie odpowiada kilka istotnych elementów przede wszystkim należy skupić się na partnerze. Rozmawiając z nim nie powinno się skupiać na innych czynnościach takich jak pisanie na telefonie czy oglądanie telewizji, ponieważ wszystkie dodatkowe funkcje mogą rozpraszać i wpływać na brak wzajemnego zrozumienia. Ponadto należy uruchomić aktywne słuchanie i okazywać drugiej stronie zainteresowanie jego wypowiedzią, jednocześnie adekwatnie dopytując bądź odpowiadając na jego sugestie.

Szanuj partnera

Nie należy przerywać partnerowi podczas rozmowy, a kiedy chcesz wyrazić swoją opinię upewnij się, że jest to dobry moment. Bardzo trudne, ale niezwykle istotne jest również kontrolowanie swoich emocji jeżeli w ferworze rozmowy czujesz, że niebawem możesz wybuchnąć weź głęboki oddech i zatrzymaj słowa i pamiętaj, aby swojego partnera traktować z szacunkiem, ponieważ nie da się cofnąć wypowiedzianych słów, a obraźliwe epitety kierowane pod adresem drugiej osoby mogą negatywnie wpłynąć na wasze relacje oraz komunikację w związku, a jednocześnie na jego przyszłość. Właściwa komunikacja w związku opiera się o systematyczną pracę, która trwa cały czas.