Zdrowie psychiczne: Dlaczego jest tak samo ważne jak fizyczne?

Zdrowie psychiczne: Dlaczego jest tak samo ważne jak fizyczne?

Okazuje się, że w dzisiejszych czasach obfitujących w szybkie oraz stresujące sytuacje, stara łacińska sentencja „Mens sana in corpore sano” – W zdrowym ciele zdrowy duch jest jeszcze bardziej aktualna niż kiedyś. Zdrowie psychiczne, ma ogromny wpływ na jakość ludzkiego życia

Począwszy od relacji międzyludzkich, które bezpośrednio przekładają się na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez dobry stan fizyczny, bez którego ludzka egzystencja nie jest możliwa. Głównym czynnikiem problemów psychicznych współczesnego społeczeństwa jest nadmierny stres wynikający z szybkiego oraz intensywnego tempa życia. Badania Światowej Organizacji Zdrowia potwierdzają wpływ zdrowia psychicznego na ciało, jasno wskazując, iż problemy natury psychicznej znacząco zwiększają ryzyko przewlekłych schorzeń fizycznych takich jak choroby układu sercowego. W tym miejscu warto zaznaczyć, że zależność wpływu pomiędzy psychiką a ciałem jest obustronna, działając w dwóch kierunkach, co oznacza, że zły stan fizyczny ma destrukcyjny oddziaływanie na psychikę. Dlatego warto zadbać o kondycję fizyczną oraz odpoczynek.