Monogamia co to za forma związku? Monogamia vs poligamia

Jeśli zastanawiasz się, monogamia co to jest, to powinieneś wiedzieć, że jest to forma związku, która stanowi standard przyjęty przez większość ludzi w społeczeństwach zachodnich. Nie jest to jednak wrodzona cecha biologiczna człowieka. Co więcej, monogamia nie jest charakterystyczna tylko dla ludzi, ale można je również zaobserwować u wielu gatunków zwierząt. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o monogamii.

Znaczenie monogamii: co to jest monogamia?

Monogamia wiąże się z wiernością i posiadaniem tylko jednego partnera seksualnego, lub romantycznego w danym okresie czasu. W monogamii oczekuje się, że oboje partnerzy w związku zrezygnują z intymności z innymi osobami, gdy są razem. Ta forma związku opiera się zaufaniu, lojalności i wzajemnym zaangażowaniu. Jest to norma kulturowa i społeczna w wielu społeczeństwach na całym świecie, chociaż nie wszędzie np. w niektórych państwach arabskich monogamia nie jest normą.

Ale jak powstał ten model relacji?

W czasach prymitywnych brak przywiązania do jednego partnera gwarantowało wolność, ale także uniemożliwiało to ustalenie ojcostwa dzieci, dlatego Grecy wypromowali monogamię jako sposób rozwiązania tego problemu – miało to też służyć rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu.  Ponadto religia była również ważna w rozprzestrzenianiu się monogamii. Wprowadzenie norm związanych z małżeństwem monogamicznym miało kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu całego systemu polityczno-religijnego.

Czy powinniśmy być wierni jednej osobie?

Teraz gdy już wiesz, co to monogamia, możesz zastanawiać się, czy ma ona tak naprawdę sens, ponieważ pomimo ewolucyjnych i emocjonalnych korzyści płynących z monogamii, wiąże się ona również z wyzwaniami psychologicznymi, takimi jak czucie zazdrości, czy pokusa niewierności.

Z biologicznego punktu widzenia niektórzy twierdzą, że ludzie mają naturalne skłonności do aktywności seksualnej z wieloma partnerkami/ partnerami ze względu na potrzebę rozmnażania i przekazania swoich genów. Twierdzą oni, że monogamia może być nienaturalna z czysto biologicznego punktu widzenia.

Ludzie mają jednak wrodzoną tendencję do tworzenia silnych więzi emocjonalnych ze swoimi partnerami. Uwalniamy hormony podczas seksu takie jak oksytocyna i wazopresyna, które wzmacniają te więzi.

Niemniej jednak kultura i normy społeczne odgrywają kluczową rolę, jeśli chodzi o to dlaczego jesteśmy z reguły monogamiczni. Wiele kultur, w tym nasza, ustanowiło oczekiwania dotyczące wierności w związkach, co bezpośrednio wpływa na nasze decyzje i zachowania.

Monogamia kontra poligamia

Debata nad wyborem między monogamią a poligamią w dzisiejszym społeczeństwie jest złożoną kwestią i słyszy się różne opinie. Jak wspomnieliśmy, monogamia jest normą kulturową, ale coraz częściej wybierana jest przez ludzi poligamia i inne formy związków niemonogamicznych.

Co mówią zwolennicy poligamii?

Zwolennicy monogamii twierdzą, że tylko taka forma relacji zapewnia stabilność i bezpieczeństwo, a także stwarza najlepsza warunki, jeśli chodzi o dobro dzieci i rozwój osobisty. Zwolennicy opowiadają się za utrzymaniem tych norm kulturowych i wierzą, że monogamia i tradycyjna rodzina jest podstawą dobrobytu dzisiejszego społeczeństwa

Jakie jest stanowisko zwolenników poligamii?

Zwolennicy poligamii argumentują zaś, że utrzymywanie wielu relacji seksualnych zaspokaja różnorodne potrzeby i pragnienia człowieka. Wielu twierdzi, że związki niemonogamiczne są generalnie bardziej otwarte na asertywną i szczerą komunikację na temat pragnień, wyznaczania granic i oczekiwań. Sprzyja to lepszemu zrozumieniu między partnerami.